Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo/ ung thu

Mỗi năm ở Việt Nam có thêm hàng trăm ngàn người mắc những bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ, suy thận .. Những căn bệnh này đã trở nên phổ biến hơn và có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ngày nay, với tiến bộ của y khoa và phương pháp điều trị, bệnh hiểm nghèo thật sự không phải là dấu chấm hết. Nếu được phát hiện sớm, nhiều người mắc bệnh hoàn toàn có thể hy vọng hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của Công ty Bảo hiểm là sản phẩm bảo hiểm ĐẦU TIÊN tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của Công ty bảo hiểm, khách hàng sẽ được cung cấp nguồn tài chính kịp thời cho quá trình điều trị và đảm bảo kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình.

Quyền lợi bảo hiểm:

Những quyền lợi nổi bật của sản phẩm:
 • 1: Bảo hiểm ngay với 5 bệnh lý nghiệm trọng và thường gặp
 • 2: Phạm vi bảo vệ đến 14 bệnh hiểm nghèo
 • 3: Chi trả 100% số tiền bảo hiếm
 • 4: Độ tuổi tham gia rộng từ 01 tuổi đến 60 tuổi
 • 5: Mức phí bảo hiểm nhỏ
Quyền lợi 
Các bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm:
 

Cứ mỗi năm tái tục, Người được bảo hiểm sẽ được bổ sung  một (01) bệnh hiểm nghèo vào Danh sách bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm theo. Cụ thể:

 • 1: Nhồi máu cơ tim lần đầu
 • 2:  Đột quỵ
 • 3: Ung thư
 • 4: Suy thận
 • 5: Liệt vĩnh viễn các chi

Cứ mỗi năm tái tục, Người được bảo hiểm sẽ được bổ sung  một (01) bệnh hiểm nghèo vào Danh sách bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm theo. Cụ thể:

 • 1: Năm tái tục thứ 1 : U não lành tính
 • 2:  Năm tái tục thứ 2 : Phẫu thuật thông động mạch vành
 • 3: Năm tái tục thứ 3 : Cấy ghép nội tạng
 • 4: Năm tái tục thứ 4 : Đa xơ cứng
 • 5: Năm tái tục thứ 5 : Phẫu thuật ghép động mạch chủ
 • Năm tái tục thứ 6 : Tăng huyết áp động mạch phổi
 • Năm tái tục thứ 7 : Thay thế van tim
 • Năm tái tục thứ 8 : Bệnh Parkinson
 • Năm tái tục thứ 9 : Bệnh gan giai đoạn cuối
Số tiền bảo hiểm
 • Lựa chọn 1: 110,000,000 VND/ người/ năm
 • Lựa chọn 2: 220,000,000 VND/ người/ năm
 • Lựa chọn 3: 330,000,000 VND/ người/ năm

Phạm vi bảo hiểm:

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải bệnh hiểm nghèo trong thời hạn bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được nêu cụ thể trong Hợp đồng với điều kiện sau:

a. Bệnh hiểm nghèo xuất hiện lần đầu đối với Người được bảo hiểm theo chẩn đoán của bác sỹ

b. Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày kết luận của bác sỹ.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc sau khi Người được bảo hiểm nhận được số tiền bồi thường và không tái tục cho những năm sau..

Phí bảo hiểm

Phí Bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của người tham gia bảo hiểm và giá trị bảo hiểm mà quý khách lựa chọn.

ĐỘ TUỔI

MỨC BẢO HIỂM 110 TRIỆU

MỨC BẢO HIỂM 220 TRIỆU

MỨC BẢO HIỂM 330 TRIỆU

01-18

150,000

290,000

450,000

19 - 25

200,000

390,000

600,000

26 - 30

260,000

510,000

750,000

31 - 35

390,000

760,000

1,200,000

36 - 40

600,000

1,200,000

1,800,000

41 - 45

860,000

1,700,000

2,700,000

46 - 50

1,100,000

2,200,000

3,500,000

51 - 55

1,500,000

3,000,000

4,650,000

55 - 60

2,000,000

4,000,000

6,100,000

61 - 65

2,800,000

5,500,000

8,000,000

 

 

Hỗ trợ khách hàng