Bảo hiểm xây dựng

Đối tượng bảo hiểm:

Các công trình xây dựng văn phòng, khách sạn, nhà xưởng, đường xá, cầu cống…

Các công trình lắp đặt máy móc, trang thiết bị tại các nhà xưởng, công trình…

- Người được bảo hiểm: là Chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án); tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên người được bảo hiểm có thể bao gồm các bên có liên quan đến công trường xây dựng như kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn, các nhà thầu phụ… Trong trường hợp có nhiều người được bảohiểm, HĐBH sẽ ghi tên người đại diện (đứng tên ký kết thoả thuận bảo hiểm và trả phí) và các bên cóliên quan.

Với các loại công trình trên, đối tượng bảo hiểm được chia thành các hạng mục sau:

- Công việc xây dựng/lắp đặt (công trình chính và tạm thời, tất cả các nguyên vật liệu liên quan thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom của người được bảo hiểm).

- Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng/lắp đặt.

- Máy móc thiết bị xây dựng/ lắp đặt phục vụ cho quá trình xây dựng/lắp đặt.

- Chi phí dọn dẹp hiện trường.

Đối tượng bảo hiểm được mô tả một cách chi tiết theo Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng/lắp đặt.

- Địa điểm xây dựng/lắp đặt

Địa điểm được bảo hiểm cần được xác địnhrỏ ràng chi tiết do trong một số trường hợp xây dựng đường xá kè bờ…, công trường là suốt chiềudài quảng đường với các công trìnhphụ trợ kèm theo. Địa điểm xây dựng lắp đặt thường trong lãnh thổ Việt nam.

Phạm vi bảo hiểm:

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng có phạm vi rất rộng, hầu như bảo hiểm cho tất cả các rủi ro bất ngờ không lường trước được, ngoại trừ các rủi ro bị loại trừ ghi rõ trong Quy tắc đối với các tổn thất vật chất liên quan đến công trường xây dựng trong suốt thời gian thi công và trách nhiệm đối với tài sản và con người của bên thứ ba.

Phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt gồm:

- Phần 1: Thiệt hại vật chất:

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất đối với những hạng mục xây dựng được nêu rỏtrong hợp đồng bảo hiểm và được xác định bằng giá trị xây dựng lắp đặt.

Giá trị xây dựng lắp đặt bao gồm giá trị của tất cả các hạng mục xây dựng lắp đặt do chủ thầu chính và thầu phụ tiến hành theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư bao gồm giá trị đàođắp san nền chuẩn bị mặt bằng xây dựng lắp đặt; giá trị móng; giá trị cấu trúc công trình; giá trị công trình tạm thời phục vụ cho công tác thi công; giá trị lắp đặt máy móc thiết bị .

Để tránh việc tranh chấp khi có tổn thất xảy ra, Người được bảo hiểm cần ghi rõ giá trị của từng hạng mục công trình trong giấy yêu cầu bảo hiểm.

Nếu muốn loại trừ công việc nào đó, thì trong giấy chứng nhận bảo hiểm hay trong điều khoản bổ sung cần ghi rõ không bảo hiểmcho hạng mục đó.

- Phần 2: Trách nhiệm đối với người thứ ba:

Những khoản tiền màngười được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho các tổn thất gây ra đối với người và tài sản của bên thứ 3 mà nguyên nhân xuất phát từ trong quá trình xây dựng các hạng mục được bảo hiểm, cùng các chi phí pháp lý mà người thứ 3 đòi được từ người được bảo hiểm.

Những thương tật về người của người làm thuê hay công nhân; tổn thất về tài sản thuộc quyền sở hữu hay quyền quản lý, chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của các bên liên quan đến công trình được bảo hiểm không thuộc trách nhiệm đối với Người thứ ba.

Các điểm loại trừ:

Loại trừ chung:

- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, nội chiến, bạo loạn, nổi dậy.

- Hành động khủng bố.

- (Tuy nhiên 2 loại trừ trên sẽ không bao gồm những tổn thất, thiêt hại, chi phí, phí tổn do thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, dập tắt, hoặc có liên quan đến những sự kiện ở 2 điểm loại trừ trên)

- Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ.

- Hành động cố ý hay sơ suất lặp đi lặp lại.

- Ngừng công việc dù toàn bộ hay một phần.

- Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính, và hậu quả của nó (tổn thất gián đoạn kinh doanh).

- Mức khấu trừ theo qui định.

Loại trừ đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất:

- Những tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không htực hiện được hợp đồng, mất hợp đồng.

- Tổn thất trực tiếp do thiết kế sai.

- Chi phí thay thế, sửa chữa, khắc phục khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc của lỗi do tay nghề kém.

- Các hiện tượng ăn mòn, mài mòn, oxy hoá, mục rữa trong điều kiện bình thường.

- Các máy móc, trang thiết bị xây dựng bị hỏng hóc, trục trặc về điện hoặc về cơ, do nứt vỡ, do chất lỏng làm nguội hoặc dung dịch khác bị đông đặc, do hệ thống bôi trơn có khiếm khuyết hoặc do thiếu dầu hay chất lỏng.

- Xe cơ giới được phép sử dụng trên đường công cộng hay phương tiện vận tải thủy và máy bay.

- Hồ sơ, bản vẽ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc.

- Những mất mát, hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê.

Loại trừ đối với bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ 3:

- Chi phí chế tạo, chế tạo lại, nâng cấp, sửa chữa hay thay thế các hạng mục được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm.

- Thiệt hại đối với tài sản, đất đai, nhà cửa, hay về người do chấn động hay kết cấu chịu lực và địa chất công trình bị dịch chuyển hay suy yếu.

- Trách nhiệm gây ra do hậu quả thương tật về người của người làm thuê hay công nhân; tổn thất về tài sản thuộc quyền sở hữu hay quyền quản lý, chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của các bên liên quan đến công trình được bảo hiểm; tai nạn gây ra bởi bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi phương tiện vận tải thủy hay máy bay; bất kỳ thoả thuận nào của người được bảo hiểm.

Hỗ trợ khách hàng